GRADE 3 END TERM 1 2022 HOMEWORK

GRADE 2 MIDTERM 1 2024 HOMEWORK
June 30, 2022
GRADE 6.. MID -TERM 1 HOMEWORK
July 1, 2022

GRADE 3 END TERM 1 2022 HOMEWORK

Welcome to your GRADE 3 END TERM 1 2022 HOMEWORK

Name
Class
Phone

GRADE 3 END OF TERM 1 2022 HOMEWORK

A. MATHEMATICAL ACTIVITIES.
Use the number-line below to answer the questions
What is Number Line? - [Definition Facts & Example]
1. If one moves four step to the right from number six, one stops at ____

2. Go  four  steps from number four to the left, you will stop at............

3. How many steps are there from number 6 to 11?

4. If Moses goes 3 steps to the left from number 7 then turns to right and goes 4 steps, he would stop at ______

5. Addition and Subtraction | Arithmetic | Khan Academy

6. Addition and subtraction within 100 | Early math | Khan Academy

7. Get ready for addition, subtraction, and estimation | Khan Academy

8. A hen lays two eggs everyday. How many eggs will it lay in 2 weeks?

Study the picture below carefully.

Thika Town Today - 3T: It's Official! Unga now retails at KES 47 per Kilo.
9. How much money will the two packets of flour cost?

10. If 5 people eat the small packet, how many such people can eat both packets?

B. ENGLISH ACTIVITIES.

Read this poem and answer the questions.
Don't Tell Poem For Class 3 with Summary and Free Poem PDF
1. Who is saying the poem?

2. The person saying the poem thinks that .....

3. The title of the poem is .....

4. A person who writes poems is called ..........

Write Plurals of these words.
Example: Man -men
5. Church -

7. Mango -

8. Piano -

Write the opposite
Example Man-Woman
9. Bottom -

10. Ram -

C. SHUGHULI ZA KISWAHILI

UMUHIMU WA KULA MATUNDA
Amka nasi - DONDOO ZA AFYA...! FAIDA YA JUICE ZA MATUNDA MCHANGANYIKO, KAMA TIBA YA MWILI WA BINADAMU inafahamika na kuaminika kua chakula ni dawa. Chakula unachokula leo ndicho kinachoamua hali yako
Katika picha hii kuna matunda ya kila aina. Matunda haya ni kama nanasi, tikitimaji, papai, ndizi, tundadamu, chungwa, embe, tofaha na mengine mengi. Matunda hukinga miili yetu kutokana na magonjwa. Mtu asipokula matunda atakuwa akiugua mara kwa mara. Matunda kama mapapai na maembe husaidia sana kwa macho. Ni vizuri kuhakikisha kuwa tunakula matunda kila siku ili tusiwe wagonjwa.

1. Matunda  hutusaidia kwa ____

2. Matunda yanayotusaidia kwa macho ni kama vile....

3. Ni tunda lipi halijatajwa katika hadithi?

4. Tunaambiwa kuwa ni vizuri kula tunda.....

Andika Kinyume
Mfano Baba - mama
5. Nje -

6. Mchana -

7.  Mnene -

8. Kamilisha methali: Simba mwenda pole........

9. Kitendawili : Hausimami hausimiki....

10. Chagua chombo kisichotumika jikoni...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help