GRADE 3 KISWAHILI

STD 6 ENGLISH
September 19, 2020
GRADE 5 MIDTERM 1… MATHEMATICS
September 23, 2020

GRADE 3 KISWAHILI

Welcome to your GRADE 3 KISWAHILI

Name
Class
Phone Number

SHUGHULI ZA KISWAHILI GREDI YA 3

MADA: KUSIKILIZA NA KUONGEA.

MADA NDOGO: KUTAMKA SAUTI ng pamoja.
Common warthog - WikipediaFUGA KIBIASHARA: Ufugaji Nguruwe (1)
Je, unajua majina ya wanyama hawa?
Wa kwanza huitwa ngiri.
Wa pili huitwa nguruwe.
Je, unaweza kutamka maneno ngiri na nguruwe?

Soma maneno haya:

  • nguo
  • ngeu
  • ngoma
  • upanga
  • mlango
  • ngazi
  • funguo
  • ngao
  • ngozi
  • nguzo.

FANYA ZOEZI HILI.
1. Ukitaka kupanda juu ya nyumba utatumia____

2. ______ ni nguruwe wa mwituni.

3. Jina lingine la mavazi ni _____

4. Katikati ya bendera ya Kenya pamechorwa ___

5. Hupigwa kanisani watu wakiimba____

6. ______ ya ng'ombe hutengeneza mpira.

7. Mtu akijikata mkono ______ itatoka.

8. Kabla hujaingia ndani, ni vizuri ________ mlango.

9. Mbuzi anapochinjwa huwa anatolewa _____

10. Kuku wa porini huitwa _____

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help