KISWAHILI 2..

SOCIAL STUDIES 6
July 1, 2020
GRADE 1 HYGIENE AND NUTRITION
July 2, 2020

KISWAHILI 2..

Welcome to your KISWAHILI 2..

Name
Class
Phone Number

GRADE YA  PILI SHUGHULI ZA KISWAHILI                   
SARUFI

MATUMIZI YA HUYO NA HAO.


Kijana huyo ana mpira.


Watoto hao walichezea mamba.

Huyo hutumiwa kuonyesha  wanyama ,wadudu , au binadamu .walio mbali kidogo katika hali ya umoja .

Hao hutumiwa kuonyesha wanyama ,wadudu na binadamu walio mbali kidogo katika hali ya wingi.

Mifano : Kipepeo huyo anaruka                vipepeo hao wanaruka

Kifaru huyo ni mnono                                  vifaru hao ni wanono

Zoezi: Tumia huyo au hao

  1. Mtoto___ ni mzuri. 

2. Watoto ____ ni wetu.

3. Mwalimu ___ ni mfupi na mpole.

4. Wazazi __ ni wake.

5. Mwanafunzi__ wanaandika.

6. _______ wanaandika.

7. ______ ni wavulana.

8. Daktari ___ anatibu hospitalini kwetu.

9. Kina mama _____ wanapika.

10. Mbuzi ______  anakula nyama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help