KISWAHILI 3..

STD 8 SCIENCE..
July 4, 2020
C.R.E 7..
July 6, 2020

KISWAHILI 3..

Welcome to your KISWAHILI 3..

Name
Class
Phone Number

SHUGHULI ZA KISWAHILI GREDI YA 3.

MADA KUU : UZALENDO

MADA NDOGO : MSAMIATI WA UZALENDO.

Tazama kwa makini picha hizi.


Nchi yetu ya Kenya.Mkenya mzalendo.Kiatu chenye rangi za bendera ya Kenya.

 •  Je, picha ya kwanza inaonesha nini?
 • Picha ya pili ina mtu aliyevaa kibarakoa cha aina gani?
 • Ungependa kuvaa kitu chochote chenye rangi za bendera yetu?

SOMA SENTENSI HIZI.
 •  Nchi ni taifa la watu.
 • Watu wanaoishi katika nchi fulani huitwa wananchi.
 • Wananchi pia huitwa raia.
 • Mtu anayeipenda nchi yake huitwa Mzalendo.
 • Wananchi wakiwa wazalendo huishi kwa amani bila vita.
 • Amani huletwa na upendo.
 • Umoja ni kuishi kwa upendo na watu wote na kufanya kazi nao.
 • Umoja na amani huleta maendeleo.
 • Bendera ni ishara ya umoja wetu.
 • Je, unajua maana ya rangi za bendera yetu? Mwambie mzazi akuelezee.

SHUGHULI YA KUANDIKA:JIBU MASWALI.

1. Sehemu wanakoishi wananchi huitwa _____

2. Mtu anayeipenda nchi yake sana huitwa ______

3. Jina lingine la mwananchi ni ______

4. Hali ya kuishi bila vita au kupigana huitwa ____

5. Kuishi kwa amani na umoja huleta _____

6. Bendera ya Kenya ina rangi ngapi?

7. Bendera yetu ya taifa ni ishara ya _____

8. Ni rangi gani katika bendera inayoonesha amani?

9. Wananchi wote wanatarajiwa kuishi kwa _____

10. Mtu asiyependa nchi yake huitwa _____

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help