KISWAHILI 6

KISWAHILI 3..
September 16, 2020
KISWAHILI 8
September 16, 2020

KISWAHILI 6

Welcome to your KISWAHILI 6

Name
Class
Phone

KISWAHILI DARASA LA 6

MASWALI YA MAJARIBIO.

Kutoka swali la 1-15, chagua jibu lililo bora zaidi kujalizia pengo.
Mwaka wa elfu mbili na.....1...... umekuwa mwaka wa mateso ....2.....Wakenya wengi. Virusi vya korona vinavyosababisha .......3...... ya ......4........ vimekuwa tisho kwa kila ....5...... . Shule zimefungwa na kuwaacha wanafunzi ....6.... . Biashara nyingi ....7..... zimeshindwa .......8...... . Watu wamepigwa .......9..... kazini na kampuni ....10...... kufunga. Wenye nyumba za ......11..... nao hawana huruma. Wanafurusha wateja kama kuku. Ole ......12....! Tutaenda wapi? Chakula balaa, na ......13..... si lishe bora, bora mkono .....14..... mdomoni. ..........15.........Tusaidie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kutoka swali la 16-20, jibu kila swali kulingana na maagizo yake.
16. Tumia ote vizuri. Mahali ......... kumenyesha usiku kucha.

17. Wanyama tunaofuga nyumbani kama vile:kuku, ng'ombe, mbuzi, paka na mbwa huitwa......

18. Chagua sentensi inayoonyesha ki cha masharti.

19. Kamilisha methali. Ukiona vyaelea.........

20. Vua ni kutoa samaki majini, vua pia ni......

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help