KISWAHILI 8.,.

GRADE 3 KISW LITERACY
July 8, 2020
STD 6 C.R.E
July 8, 2020

KISWAHILI 8.,.

Welcome to your KISWAHILI 8.,.

Name
Class
Phone

KISWAHILI DARASA LA 8

MADA: MAJINA YA WAFANYAKAZI MBALIMBALI


Tazama kwa makini picha hii. Unaweza kuwatambua nani na nani?

SOMA KIFUNGU HIKI.
Katika mahakama kuna watu mbalimbali ambao hufanya kazi mbalimbali. Jaji au hakimu hutoa uamuzi wa kesi. Wakili hutetea mshtaki au mstakiwa. Pia kuna kiongozi wa mashtaka ambaye huyaongoza mashtaka yote. Karani wa korti huapisha watu na kuweka rekodi za mahakama. Iwapo mtu hajui lugha fulani, basi kuna mkalimani au mtapta ambaye hutafsiri lugha mahakamani. Msajili wa Mahakama huandikisha na kuhifadhi kesi zote mahakamani. Baada ya mahakama kumaliza kesi zake za siku topasi au mfagizi huingia na kuosha kila pahali. Je, unawajua wafanyakazi wengine gani?

Tazama orodha hii ya wafanyakazi na utafute kazi wafanyazo.

 • Mwashi
 • mhasibu
 • mwalishi
 • mpishi
 • yaya
 • kijakazi/kitwana
 • mnyapara
 • mpakizi
 • msusi
 • mkunga
 • tarishi
Jibu Maswali haya.
1. Mtu anayetumwa kupeleka ujumbe wa posa huitwaje_______

2. Dereva wa garimoshi huitwaje? _________

3. Mtaalamu anayehusika na utunzaji na uwekaji wa hesabu za pesa huitwaje?

4. Mtu anayefanya kazi katika mashamba makubwa huitwaje?____

5. Kiongozi wa chombo chochote cha majini huitwaje?____

6. Mtu anayepeleleza habari katika nchi ngeni huitwaje?

7. Mtu anayetengeza pombe kutoka kwa mnazi anaitwa______

8. Mtu anayefanya kazi ya kupakia na kupakua mizigo bandarini huitwa ____

9. Mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali huitwa____

10. Mtaalamu wa kutabiri mambo akitumia elimu ya nyota huitwaje?

11. Mtu anayetunza na kupanda farasi huitwaje?______

12. Kiongozi wa nyimbo za kwaya huitwaje?

13. Mtu anayeuuza bidhaa rejareja huitwaje?____

14. Kamilisha methali hii : Usimlaumu______ kaniki ndiyo rangi yake.

15.  Mfanyabiashara mwenya biashara kubwakubwa huitwaje?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help