KISWAHILI GREDI YA 1… 2023

KISWAHILI GREDI YA 2 …. 2023
April 12, 2021
KISWAHILI GREDI YA 3… 2023
April 13, 2021

KISWAHILI GREDI YA 1… 2023

Welcome to your KISWAHILI GREDI YA 1... 2023

Name
Class
Phone Number

KAZI YA ZIADA YA LIKIZO YA MWISHO WA MWAKA 2023
GREDI YA 1

SHUGHULI ZA KISWAHILI

KUSIKILIZA NA KUONGEA.

Sikilizeni hadithi hii kwa makini wewe na mzazi wako au msaidizi.


Mwambie Mzazi wako au Msaidizi akusaidie kujua maneno haya:
 • hohehahe
 • itabidi
 • kuchinja
 • kucha na kuche
 • kivumbi
 • kisu kimenolewa
 • sie
 • kusudia mabaya
 • Mola.
Sasa jibu Maswali haya:
1. Wanyama wanaozungumziwa katika hadithi ni nani?

2. Wenyeji walikuwa wakitaka kumchinja nani kwanza?

3. Nani alikuwa akisema ' kucha na kuchee' ili mwenzake achinjwe?

4. Ni nani alikuwa akimuomba Mungu asichinjwe?

5. Mwishowe ni nani alichinjwa?

6. Hadithi hii inatufunza nini?

Mzazi au Msaidizi wako amekwambia maneno haya yana maana gani?
7. Hohehahe -

8. Chinja -

9. Sie -

10. Mola -

Jibu salamu hizi.
11.
Hujambo?

12. Shikamoo -

13. Habari yako -

14. Umeshindaje?

Jaza Pengo
15. M__za

16. Kit__bu

17. Kalam__

18. Ub__o.

19. mbw___

20. Jogo__

Andika kwa nambari
21. Tisa

22. Saba

23. Kumi na nne

24. Sufuri

25. Ishirini

26. Kumi na mbili

27. Ishirini na nne

28. Kumi na moja

29. Sita

30. Kumi na tano

Andika kwa wingi
31.
Kitabu -

32. Mkebe -

33. Mtoto -

34. Kiti -

35. Kikapu -

Jaza kwa kutumia Mimi au Sisi.
36. ______ ninacheka.

37. _____tunalia.

38. ______ ninaruka.

39. _____ ninatembea

40. _____ tunaandika.

Chicken Clapping Flapping GIF | GIFDB.com HONGERA! UMEMALIZ KAZI YAKO YA LIVU.

<span style="color: #ff0000"><strong>KAZI YA ZIADA YA LIKIZO YA MWISHO WA MWAKA 2022</strong></span><br /><span style="color: #ff0000"><strong>GREDI YA 1<br /></strong></span><br /> <h2><strong><span style="color: #0000ff">SHUGHULI ZA KISWAHILI</span></strong></h2> <strong>KUSIKILIZA NA KUONGEA.</strong><br /><br /><span style="color: #0000ff"><strong>Sikilizeni hadithi hii kwa makini wewe na mzazi wako au msaidizi.</strong></span><br />[video width="640" height="360" mp4="https://jasipaschool.com/wp-content/uploads/2021/04/HADITHI-ZA-KALE-JOGOO-NA-KONDOO.mp4"][/video]<br /><br />Mwambie Mzazi wako au Msaidizi akusaidie kujua maneno haya:<br /> <ul> <li>hohehahe</li> <li>itabidi</li> <li>kuchinja</li> <li>kucha na kuche</li> <li>kivumbi</li> <li>kisu kimenolewa</li> <li>sie</li> <li>kusudia mabaya</li> <li>Mola.</li> </ul> <strong>Sasa jibu Maswali haya:</strong><br />1. Wanyama wanaozungumziwa katika hadithi ni nani?

KAZI YA ZIADA YA LIKIZO YA MWISHO WA MWAKA 2022
GREDI YA 1

SHUGHULI ZA KISWAHILI

KUSIKILIZA NA KUONGEA.

Sikilizeni hadithi hii kwa makini wewe na mzazi wako au msaidizi.


Mwambie Mzazi wako au Msaidizi akusaidie kujua maneno haya:
 • hohehahe
 • itabidi
 • kuchinja
 • kucha na kuche
 • kivumbi
 • kisu kimenolewa
 • sie
 • kusudia mabaya
 • Mola.
Sasa jibu Maswali haya:
1. Wanyama wanaozungumziwa katika hadithi ni nani?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help