KISWAHILI GREDI YA 1

STD 6 SCIENCE
June 20, 2020
HYGIENE & NUTRITION GRADE 3.
June 20, 2020

KISWAHILI GREDI YA 1

Welcome to your KISWAHILI GREDI YA 1

SHUGHULI ZA KISWAHILI GREDI YA KWANZA

                             NYAKATI.

Nyakati ni wingi wa wakati .nyakati katika Kiswahili ni tano.nyakatihizi huwakilishwa na viambishi mbalika kama ifuatavvyo;

Wakati uliopita huwakiliswa na kiambishi li.

               UMOJA

   WINGI

1.     Mimi nilisoma jana

Sisi tuli soma jana

2.     Mwalimu alikula  embe jana

Walimu walikula maembe jana

3.     Mama alinunua samaki jana

Kina mama walinunua samaki jana

 

Wakati uliopo (sasa)huakilishwa na kiambiswa na kiambishi na ;

          UMOJA

WINGI

1.     Maria anasoma kitabu

Akina  Maria wanasoma vitabu

2.     Daka anacheza nje

Kina dada wanacheza nje

3.     Mtoto anacheka

Watoto wanacheka

 

  Sentensi zijazo ziko katika hali gani

        Mfano;Simba alionekana hapa (wakati uliopita)

  1. Dereva aliyendesha gari ovyo amekamatwa na polisi.

2.     Wewe ulianguka mtihani.

3.     Msichana yule anacheza.

4.     Mimi niling’oa mti.


5.         mimi ninaendesha  baiskeli


6.        Mimi ninasoma


7.        Kina Maria walisoma


8      Emma alitukaribisha

9. mwalimu alituamkua

10. Watu hao wanaimba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help