STD 6 END TERM 3 H/WORK

GRADE 6 MID-TERM 2 2023 SSRE H/WORK
June 3, 2021
STD 7 END TERM HOMEWORK
July 18, 2021

STD 6 END TERM 3 H/WORK

Welcome to your STD 6 END TERM 3 H/WORK

Name
Class
Phone

ENGLISH
Choose the most appropriate preposition to fill in blank spaces.
1. I prefer tea________ coffee.

2. Do you prefer tea _____ coffee?

3. He was congratulated ______ his good performance.

4. Kamau travelled to Mombasa ____ bus.

5. Musyoki travelled to Mombasa ____ a bus.

Choose the best answer to fill in the blank spaces.
6. Of the twins, Kamau is _______

7. The boy has _____ well

8. The patient has _____ in hospital for a week.

9. Who has _____ my clothes on the line?

10. This is the _____ end of the rope

KISWAHILI
Jibu kila swali kulingana na maagizo yake.
1. Sisitiza sentensi hii: Siti Maria alilala _________ jana.

2. Ni nini kati ya vifuatavyo si kiungo cha vyakula?

3. Ni mpangilio upi wa ukulima ulio sahihi?

4. 'Ka' imetumikaje katika sentensi hii? Sayidina Maina alifika nyumbani akavua nguo, akaoga akala akalala.

5. Andika mkato wa maneno haya:  Mwana wako - ........

6. Dereva wa gari la moshi huitwaje?

7. Chagua zana ya kivita ya kale.

8. Chagua pambo ambalo huvaliwa shingoni ______

9. Sehemu ya mti iliyo katikati ya shina na upogoo huitwaje?_____

10. Ni sentensi ipi iliyotumia amba vizuri?

SCIENCE
Choose the correct answer.
1. What type of movement do snakes use?

2. The male reproductive organ has _____

3.Which of the following is not a quality of pure water

4. Which one of the following is made up of legumes only?

5. The main function of the sugarcane stem is to ______

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help