GRADE 3 KISW LITERACY

GRADE 4 C.R.E.
July 7, 2020
KISWAHILI 8.,.
July 8, 2020

GRADE 3 KISW LITERACY

Welcome to your GRADE 3 KISW LITERACY

Name
Class
Phone Number

GRADE 3 LITERACY IN KISWAHILI ACTIVITY.

MADA KUU : KUSOMA

MADA-NDOGO : SAUTI ZINAZOTAMKWA PAMOJA
                                  MB  NA  ND

Huyu ni Susana. Susana anafanya nini?

SHUGHULI YA 1.
Soma hadithi hii.
Jumapili iliyopita, Susana na kaka yake walikuwa wakichunga mbuzi.
Susana alikuwa akiimba wimbo mzuri waliofunzwa shuleni. Ndugu yake alikuwa akiwapa mbuzi wao maji kwa ndoo. Hapo karibu palikuwa na mti uliozaa ndimu nyingi. Mara ndege wengi wakaja katika mti huo. Ndipo ndugu yake Susana akakimbia na kuchukua jiwe akawarushia. Wakaruka wakaenda. Susana hakupenda hivyo.


Mwambie mzazi wako au mlezi akusaidie kusoma maneno haya mkizingatia kutamka Mb na Nd.
i) mbuzi
ii) imba
iii) wimbo
iv) ndugu
v) ndoo
vi)ndimu
vii) ndege
viii) kimbia
ix) enda
x) penda
         
SHUGHULI YA 2.
JIBU MASWALI HAYA.

1. Nyumbani kwetu ni _______ na shuleni. 
  

2. Maji ya ______ huponya mafua.

3. Ni vizuri ______ Mungu.

4. Nampenda ______ wetu sana.

5. Tutaenda katika uwanja wa _____ kumpokea mjomba.

6. Mtoto wa ndege huitwa ______.

7. Kuku mgeni hakosi _______ mguuni.

8. Ukimaliza _______ kazi yako umpe mwalimu.

9. ______ la rais huitwa ikulu.

10. Kifaa cha kukunia nazi huitwa _______.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help