KISWAHILI 7.

GRADE 4 MUSIC
June 23, 2020
GRADE 2 MATHS.
June 24, 2020

KISWAHILI 7.

Welcome to your KISWAHILI 7.

Name
Class
Phone

SOMO LA KISWAHILI DARASA LA 7 - MUHULA WA 2 2020.

VITAWE
Vitawe ni maneno yenye maana zaidi ya moja;yaani neno moja lakini lina maana zaidi.
Tazama picha hizi:

Maria amekaa kitini.

Huyu ni kaa


Nyumba ina paa jekundu

 

Huyu ni paa

Kutokana na picha hizi, tunaweza kuona neno kaa lina maana mbili, kuketi na pia mnyama. Aidha neno paa lina maana mbili, sehemu ya juu ya nyumba na mnyama. Mifano mingine ya vitawe ni :
Vua                             pia                                      panda
fua                              mlango                               barabara
chupa                         simu                                   chuchu
rudi                            meza                                   bibi

ZOEZI.
Najua nondo, nyoka mkubwa sana. Nondo pia ni_____________


2. Najua noma,kadi ya kuthibitisha mtu alikuwa kazini. Je, wajua noma gani tena?


3. Najua ulimi, sehemu refu ya moto. Je wajua ulimi gani tena?


4. Najua panda, sehemu ya uso. Je wajua panda gani tena?


5. Najua mji, kwenye majumba mengi marefu. Je, wajua mji gani tena?


6. Najua shuka, kipande cha nguo. Je, wajua shuka gani tena?


7. Najua kibao, ubao wa kukatia nyama. Je wajua kibao kingine kipi?


8. Najua kuendesha, kupeka gari. Je, wajua kuendesha gani tena?


9. Najua sahani, chombo cha kulia chakula. Je wajua sahani gani tena?


10. Najua ziwa, sehemu ya nchi yenye maji mengi. Je wajua ziwa gani tena?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help