KISWAHILI 7

GRADE 1 END YEAR 2023 ENGLISH HOMEWORK
June 17, 2020
KISWAHILI 6
June 17, 2020

KISWAHILI 7

Welcome to your KISWAHILI 7

MUHULA WA PILI 2020. KISWAHILI

VITATE
Vitate ni maneno yanayotatanisha wakati yanapotamkwa. Maneno ya vitate huwa na maana tofauti kabisa.
Mifano:
1. a) Mchuzi - chakula chenye supu kinacholiwa kwa kingine.
    b) Mchuuzi - Mfanyabiashara anayeuza bidhaa rejareja.
2. a) Nchi - Taifa la wananchi
    b) Inchi - kipimo cha urefu wa centimeta mbili na nusu.
3. a) Bawabu - Mtu anayekaa mlangoni ila kulinda
    b) Bawaba - Vifaa vinavyoshikilia mlango usianguke.
4  a) Mjusi  - Mnyama mdogo wa jamii ya kenge
    b) Mjuzi - Mtu ambaye ni bingwa wa kufanya mambo
5. a) Vua - toa samaki majini
    b) Fua - osha nguo kwa sabuni na maji.

ZOEZI.
1. Baba alituamuru twende shambani tukang'oe ______

2. Leo tumepikiwa ____ mtamu sana.

3. Tunahimizwa kutowa_____ watoto wanapokosea.

4. Mama alimnunulia dadangu _____ zuri sana.

Baada ya harusi, tulielekea _____ kusherehekea.

6. Ukibeba maji kwa mtungi unao_____ utamwagikiwa na maji.

7. Si vizuri ku___ mali ya watu wengine.

8. Nazi iliyokomaa huitwa ___________

9. Baba amevaa ______ lenye maua mazuri.

10. Asiyekujua_______

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help