GREDI 5 2023…..KISWAHILI

GRADE 3 END OF YEAR 2023 ENGLISH
July 16, 2020
KISWAHILI 3..
September 16, 2020

GREDI 5 2023…..KISWAHILI

Welcome to your GREDI 5 2023.....KISWAHILI

Name
Class
Phone

KISWAHILI GREDI YA 5 MWISHO WA MWAKA 2023

JARIBIO LA MARUDIO.

Kutoka swali 1-10, chagua jibu lililo bora zaidi kutoka uliyopewa hapo chini.
Siku ya __1__ ilikucha __2__ kawaida. Niliamka na kujitayarisha __3___ niende kanisani ___4__ Mungu. Baada ya kula chakula cha asubuhi;yaani __5__, nilioga na __6__ nguo zangu zilizometameta __7___! Nilichukua __8__ yangu na __9___. Nilifika kanisani ___10___.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kutoka swali la 11-20, jibu kila swali kulingana na maagizo yake.
11. Mtu anayetengeneza vitu vya urembo kutoka kwa madini ya dhahabu huitwa___

12. Siku kabla ya Ijumaa huitwa____

13. Kamilisha. Idi ni mrefu _____ Juma.

14. Ng'ombe, mbuzi, kondoo na nguruwe wote huitwa___

15. Mahali patakatifu anapokaa mhubiri kanisani na kutolea ibada panaitwa___

16. Kamilisha methali hii. Mcheza kwao _____

17. Shilingi ilianguka sakafuni ikalia_____

18. Tumia amba. Kuku _____ hatagi afaa kuchinjwa.

19. Wasichana wote ni _____ isipokuwa Zuena.

20. Ugonjwa wa Malaria husababishwa na  ______

SEHEMU YA B:
andika sentensi kumi katika kitabu chako kuhusu jinsi ulivyosherehekea likizo yako.

Clapping GIFs - Get the best GIF on GIPHY HONGERA! UMEMALIA ZIADA YA KISWAHILI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help