STD 6 KISWAHILI

GRADE 5 MIDTERM 1… MATHEMATICS
September 23, 2020
STD 5 KISWAHILI
September 24, 2020

STD 6 KISWAHILI

Welcome to your STD 6 KISWAHILI

Name
Class
Phone

KISWAHILI DARASA LA SITA.

MASWALI YA MAZOEZI.


JIBU MASWAHILI YOTE.
Tumia tanakali za sauti kukamilishia sentensi.
1.  Mama alifunga mlango ______!2. Mtu huanguka mchangani_____!

3. Ukirusha jiwe majini litaanguka______!

4. Shilingi ilianguka sakafuni_______!

5. Tunamwaga maji _____!

Kamilisha Vitendawili hivi:
6. Kuku wangu hutagai mimbani______

7. Mama nieleke_______

8. Huku ng'o na kule ng'o ______

9. Ile hii hapa_____

10. Popoo mbili zavuka mto____

Kamilisha methali hizi.
11. Mtoto umleavyo............

12. Akili ni nywele..........

13. Asiyefunzwa na mamaye.........

14. Asiyesikia la mkuu........

15. Mla ni mla leo............

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WeCreativez WhatsApp Support
One of our Teachers is here. Ask for help
Hi, how can I help